Farská púť

V dňoch 8.4. – 14.4.2024 je kňaz na farskej púti, počas jeho neprítomnosti ho zastupuje farnosť Lendak.

V prípade potreby volať:
– 052 4596525
– 0911 582623


webové stránky farnosti