Svetové dni mládeže, Krakov 2016

Aj naša farnosť mala zastúpenie na Svetových dňoch mládeže v Krakove.


webové stránky farnosti