Ako získať úplné odpustky v Roku sv. Martina?

Úplné odpustky možno získať za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) raz za deň (možno ich získať pre duše v očistci):

  • navštívením: katedrály sv. Martina alebo iného kostola sv. Martina alebo akýkoľvek diecézny kostol formou putovania, tam sa nábožne zúčastnia na nejakom posvätnom obrade alebo nábožnom skutku,
  • alebo na prvý piatok ktoréhokoľvek mesiaca alebo krátko predtým určitý čas nábožne meditujú pri eucharistickej adorácii zakončiac Modlitbou Pána, Vyznaním viery, Zdravas a vzývaním sv. Martina.

Starí a chorí môžu získať úplné odpustky: ak sa odvrátia od náklonnosti k hriechu a vzbudia si úmysel a ak je to možné, tri obvyklé podmienky (spoveď, prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery, Zdravas a vzývajú sv. Martina, najvhodnejšie pred nejakým svätým obrazom, pričom obetujú bolesti alebo ťažkosti vlastného života.