All posts by admin

Informácie pre snúbencov

Ak sa pripravujete uzatvoriť sviatostné manželstvo, tento článok je pre Vás:  

 • POKIAĽ NEPATRÍTE DO FARNOSTI ŽDIAR:
  V poslednom období zaznamenávame množstvo žiadostí o vyslúženie manželstva veriacich bývajúci mimo farnosti Ždiar.
  Prosíme, aby ste mali na pamäti nasledovné:
  1. O vyslúženie manželstva sa má žiadať vo Vašej vlastnej farnosti. Bez naozaj vážneho dôvodu, kvôli množstvu žiadostí o sobáš, nemôžeme Vašej žiadosti vyhovieť. Vážnym dôvodom naozaj nie je, že sa niekomu “páči” tunajšie prostredie.
  2. Pokiaľ pochádzate z okolia, nie je dôvod, aby ste sobášny obrad nemali vo svojej farnosti. Nie sme schopní vyhovieť takému množstvu žiadostí, akému čelíme. 
  V prípade sobáša v inej ako svojej farnosti sa snúbenci musia  preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu).
  3. Taktiež už niekoľko rokov platí, že v Kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine sobášime iba domácich z Tatranskej Javoriny. Toto pravidlo platí bez výnimky.

Continue reading