O sviatosti kresťanskej dospelosti

Základné informácie

 • sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený človek, ktorý ešte nie je birmovaný
 • je potrebné, aby sviatosť birmovania prijímali veriaci po náležitej príprave
 • sviatosťou birmovania sa veriaci, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k cirkvi, aby boli slovom i skutkom svedkami Krista, šírili a obhajovali vieru
 • v našej farnosti plánujeme udeľovať sviatosť birmovania každé tri roky

Kto môže byť birmovným rodičom?

 • má byť určený samotným birmovancom alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa) a má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu
 • katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie
 • pokiaľ je ženatý, manželstvo bolo uzatvorené v katolíckom obrade
 • má byť praktizujúcim kresťanom
 • nemôže to byť otec alebo matka birmovanca
 • kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom
 • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca

Príprava na birmovanie

 • veriaci majú prijať sviatosť birmovania po náležitej príprave
 • v našej farnosti je sviatosť birmovania zavŕšením ročnej prípravy, ktorá prebieha na pravidelných stretnutiach menších skupiniek pod vedením animátorov a spoločných stretnutiach pri sv. omšiach pre mládež

Udeľovanie sviatosť birmovania v našej farnosti

 • 30. 8. 1981                 117 birmovancov (kapitulný vikár Štefan Garaj)
 • 27. 4. 1986                 102 birmovancov (kapitulný vikár Štefan Garaj)
 • 19. 9. 1993              136 birmovancov (p. biskup Andrej Imrich)
 • 10. 10. 1998           98 birmovancov
 • 19. 10. 2003           94 birmovancov
 • 14. 10. 2008            89 birmovancov (p. biskup Štefan Sečka)
 • 28. 4. 2013              79 birmovancov (p. biskup Andrej Imrich)
 • 24. 9. 2016              50 birmovancov (p. biskup Andrej Imrich)