Category Archives: Aktuálne

Rozpis stráženia Božieho hrobu

PIATOK:
17:00 – 18:00 Adrián Zoričák, Matúš Ciriak
18:00 – 19:00 Adam Bachleda, Tibor Bachleda
19:00 – 20:00 Štefan Kotarba, Jozef Monka
20:00 – 21:00 Peter Novák st., Peter Novák ml.
21:00 – 22:00 Ľubomír Kocvár ml., Pavol Kocvár
22:00 – 23:00 Róbert Burger, Samuel Burger
23:00 – 24:00 Jozef Budzák st., Jozef Budzák ml.

SOBOTA
00:00 – 01:00 Ľuboš Nemešany, Martin Nemešany
01:00 – 02:00 Martin Mačák, Daniel Tropp
02:00 – 03:00 Stanislav Sleboda, Samuel Sleboda
03:00 – 04:00 Michal Repetný, Patrik Svocák
04:00 – 05:00 Juraj Spirčák st., Jakub Spirčák
05:00 – 06:00 Vladimír Mačák, Matej a Jakub Mačák
06:00 – 07:00 Milan Vojtaššák, Marek Vojtaššák
07:00 – 08:00 Jozef Zoričák, Peťko Michalák
08:00 – 09:00 Michal Dzilský, Andrej Dzilský
09:00 – 10:00 Ľubomír Kriššák, Martin Kriššák
10:00 – 11:00 Eduard Spirčák, Erik Spirčák
11:00 – 12:00 Cyprián Gura st., Cyprián Gura ml.
12:00 – 13:00 Miroslav Mačák st., Miroslav Mačák ml.
13:00 – 14:00 Stanislav Pitoňák, František Štupák
14:00 – 15:00 Miroslav Pitoňák, Jozef Pitoňák
15:00 – 16:00 Filip Bekeš, Patrik Miškovič
16:00 – 17:00 Jaroslav Zoričák st., Jaroslav a Adam Zoričák ml.
17:00 – 18:00 Dávid Rusnák, Andrej Rusnák
18:00 – 19:00 Tomáš Pitoňák

Program vizitácie farnosti

Program vizitácie je nasledovný:

 • 13:15 – 13:45 stretnutie so žiakmi a učiteľmi Základnej školy
 • 13:45 – 14:00 návšteva jedného chorého
 • 14:00 – 14:45 stretnutie so zástupcami miestnej samosprávy na Obecnom úrade
 • 15:00 – 15:45 stretnutie s s členmi náboženských združení vo farnosti (ružencové spoločenstvo, spevokol mladých, lektori, spoločenstvo matiek)
 • 16:00 – 16:45 stretnutie s veriacimi filiálky v Tatranskej Javorine
 • 16:50 – 17:20 stretnutie s členmi hospodárskej rady farnosti
 • 17:20 – 17:50 stretnutie s členmi pastoračnej rady farnosti
 • 17:50 – 18:20 stretnutie s miništrantami
 • 18:30 – 19:15 sv. omša vo farskom kostole
 • 19:30 – 20:00 stretnutie s veriacimi vo farskom kostole (diskusia, možnosť otázok a pripomienok bez prítomnosti kňaza)

  Srdečne Vás pozývam.