Category Archives: Aktuálne

Program vizitácie farnosti

Program vizitácie je nasledovný:

 • 13:15 – 13:45 stretnutie so žiakmi a učiteľmi Základnej školy
 • 13:45 – 14:00 návšteva jedného chorého
 • 14:00 – 14:45 stretnutie so zástupcami miestnej samosprávy na Obecnom úrade
 • 15:00 – 15:45 stretnutie s s členmi náboženských združení vo farnosti (ružencové spoločenstvo, spevokol mladých, lektori, spoločenstvo matiek)
 • 16:00 – 16:45 stretnutie s veriacimi filiálky v Tatranskej Javorine
 • 16:50 – 17:20 stretnutie s členmi hospodárskej rady farnosti
 • 17:20 – 17:50 stretnutie s členmi pastoračnej rady farnosti
 • 17:50 – 18:20 stretnutie s miništrantami
 • 18:30 – 19:15 sv. omša vo farskom kostole
 • 19:30 – 20:00 stretnutie s veriacimi vo farskom kostole (diskusia, možnosť otázok a pripomienok bez prítomnosti kňaza)

  Srdečne Vás pozývam.

Info pre snúbencov

Snúbencom, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku dávame do pozornosti možnosť absolvovať prípravu pred prijatím manželstva počas jedného víkendu (začiatok v piatok podvečer a koniec v nedeľu obedom). Sú to oveľa komplexnejšie stretnutia, než klasická farská príprava, okrem iného aj v tom, že ich, okrem kňaza vedú aj lektori – manželia, lekári či psychológovia. V našom okolí sa tieto víkendové stretnutia budú konať v týchto termínoch:

 1. – 19. marec 2017
 2. – 30. apríl 2017
 3. – 28. máj 2017
 4. – 22. október 2017 všetky vo farskom centre v Novom Smokovci.

Vzhľadom k tomu, že na tieto kurzy snúbenci finančne prispievajú (ale v cene je komplet strava), nie je samozrejme možné, snúbencov nútiť do ich absolvovania. Bližšie info, aj formulár prihlásenia nájdete na stránke http://www.rkcpoprad.sk/snubenecke-nauky/. Veľmi túto formu odporúčam.

Ďalšie termíny a lokality tejto formy prípravy
nájdete na tomto odkaze.

Snúbencov, ktorí chcú absolvovať klasickú prípravu na fare, prosím o účasť na prvej náuke, ktorá bude v piatok 17. februára 2017 o 19:00 na fare.