Category Archives: Miništranti

Klub Dominika Savia

Miništranti ždiarskej farnosti sú združení v Klube Dominika Savia. Chceme sa zdokonaľovať v liturgickej službe, rásť vo viere a dozrievať ako kresťania.

FARSKÝ KOSTOL NÁVŠTEVY PANNY MÁRIE V ŽDIARI:
Hlavným miništrantom
vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Ždiari je Michal DZILSKÝ.
Miništranti vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari sú rozdelení do piatich skupín. Continue reading