Category Archives: SPOLOČENSTVÁ

Klub Dominika Savia

Miništranti ždiarskej farnosti sú združení v Klube Dominika Savia. Chceme sa zdokonaľovať v liturgickej službe, rásť vo viere a dozrievať ako kresťania.

FARSKÝ KOSTOL NÁVŠTEVY PANNY MÁRIE V ŽDIARI:
Hlavným miništrantom
vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Ždiari je Michal DZILSKÝ.
Miništranti vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari sú rozdelení do piatich skupín. Continue reading

Kurz lektorov

V sobotu 26.11. sa v Spišskej Belej uskutoční kurz pre lektorov, ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek, ale predovšetkým je určený tým, ktorí slúžia vo farnostiach ako lektori.

Začiatok kurzu je v sále farského úradu o 8:00, koniec je plánovaný na 17:00.

Kurz obsahuje prednášky napr. na nasledovné témy: Posvätná liturgia a služba lektora, Komunikácia slovom modlitby, Porozumenie biblickým textov, Modlitba pomocou Písma a lectio divina.

Kto by mal záujem kurzu sa zúčastniť, nech sa zastaví v sakristii alebo na fare.