Category Archives: VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

Informácie pre snúbencov

Ak sa pripravujete uzatvoriť sviatostné manželstvo, tento článok je pre Vás:  

 • POKIAĽ NEPATRÍTE DO FARNOSTI ŽDIAR:
  V poslednom období zaznamenávame množstvo žiadostí o vyslúženie manželstva veriacich bývajúci mimo farnosti Ždiar.
  Prosíme, aby ste mali na pamäti nasledovné:
  1. O vyslúženie manželstva sa má žiadať vo Vašej vlastnej farnosti. Bez naozaj vážneho dôvodu, kvôli množstvu žiadostí o sobáš, nemôžeme Vašej žiadosti vyhovieť. Vážnym dôvodom naozaj nie je, že sa niekomu “páči” tunajšie prostredie.
  2. Pokiaľ pochádzate z okolia, nie je dôvod, aby ste sobášny obrad nemali vo svojej farnosti. Nie sme schopní vyhovieť takému množstvu žiadostí, akému čelíme. 
  V prípade sobáša v inej ako svojej farnosti sa snúbenci musia  preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu).
  3. Taktiež už niekoľko rokov platí, že v Kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine sobášime iba domácich z Tatranskej Javoriny. Toto pravidlo platí bez výnimky.

Continue reading

Info pre snúbencov

NÁUKY PRE SNÚBENCOV: snúbencov, ktorí plánujú prijať sv. manželstva v tomto roku prosím o stretnutie na náukach, ktoré budú v týchto termínoch na fare:
• piatok 23. februára o 19:00
• piatok 9. marca o 19:00

MOŽNOSŤ VÍKENDOVEJ PRÍPRAVY:
Snúbencom dávame do pozornosti aj možnosť absolvovať prípravu pred prijatím manželstva počas jedného víkendu (začiatok v piatok podvečer a koniec v nedeľu obedom). Sú to oveľa komplexnejšie stretnutia, než klasická farská príprava, okrem iného aj v tom, že ich, okrem kňaza vedú aj lektori – manželia, lekári či psychológovia. V našom okolí sa tieto víkendové stretnutia budú konať v týchto termínoch:

– 20. až 22. . apríl 2018

– 4. až 6. máj 2018

– 8. až 10. jún 2018

– 19. až 21. október 2018

všetky vo farskom centre v Novom Smokovci.

Vzhľadom k tomu, že na tieto kurzy snúbenci finančne prispievajú (ale v cene je komplet strava), nie je samozrejme možné, snúbencov nútiť do ich absolvovania. Bližšie info, aj formulár prihlásenia nájdete na stránke http://www.rkcpoprad.sk/snubenecke-nauky/. Veľmi túto formu odporúčam.

Ďalšie termíny a lokality tejto formy prípravy
nájdete na tomto odkaze.