Category Archives: VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

Info pre snúbencov

Snúbencom, ktorí plánujú uzavrieť sviatosť manželstva v tomto roku dávame do pozornosti možnosť absolvovať prípravu pred prijatím manželstva počas jedného víkendu (začiatok v piatok podvečer a koniec v nedeľu obedom). Sú to oveľa komplexnejšie stretnutia, než klasická farská príprava, okrem iného aj v tom, že ich, okrem kňaza vedú aj lektori – manželia, lekári či psychológovia. V našom okolí sa tieto víkendové stretnutia budú konať v týchto termínoch:

  1. – 19. marec 2017
  2. – 30. apríl 2017
  3. – 28. máj 2017
  4. – 22. október 2017 všetky vo farskom centre v Novom Smokovci.

Vzhľadom k tomu, že na tieto kurzy snúbenci finančne prispievajú (ale v cene je komplet strava), nie je samozrejme možné, snúbencov nútiť do ich absolvovania. Bližšie info, aj formulár prihlásenia nájdete na stránke http://www.rkcpoprad.sk/snubenecke-nauky/. Veľmi túto formu odporúčam.

Ďalšie termíny a lokality tejto formy prípravy
nájdete na tomto odkaze.

Snúbencov, ktorí chcú absolvovať klasickú prípravu na fare, prosím o účasť na prvej náuke, ktorá bude v piatok 17. februára 2017 o 19:00 na fare.

 

V službe oltára

  • je sviatosťou, ktorou človek získava účasť na Kristovom služobnom kňazstve
  • má tri stupne: diakonát (diakon),  presbyterát (kňaz) a episkopát (biskup)
  • z našej farnosti pochádza kňaz Spoločnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) Ján Zoričák,  ktorý v súčasnosti pôsobí vo farnosti Gaboltov v košickej arcidiecéze.