Category Archives: Krst

Chystáte sa krstiť?

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený
  • o udelenie krstu môžu požiadať rodičia dieťaťa alebo samotný krstenec (ak dovŕšil 14. rok života)
  • o vyslúženie krstu sa žiada vo farnosti podľa aktuálneho bydliska, v ktorom plánujem natrvalo ostať (pozor, nie vždy nevyhnutne musí ísť o miesto trvalého pobytu). Pokiaľ nás žiadajú o krst veriaci bývajúci mimo farnosti Ždiar, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou ku krstu).

Continue reading