Category Archives: VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ

O sviatosti kresťanskej dospelosti

Základné informácie

  • sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený človek, ktorý ešte nie je birmovaný
  • je potrebné, aby sviatosť birmovania prijímali veriaci po náležitej príprave
  • sviatosťou birmovania sa veriaci, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k cirkvi, aby boli slovom i skutkom svedkami Krista, šírili a obhajovali vieru
  • v našej farnosti plánujeme udeľovať sviatosť birmovania každé tri roky Continue reading

Chystáte sa krstiť?

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

  • prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený
  • o udelenie krstu môžu požiadať rodičia dieťaťa alebo samotný krstenec (ak dovŕšil 14. rok života)
  • o vyslúženie krstu sa žiada vo farnosti podľa aktuálneho bydliska, v ktorom plánujem natrvalo ostať (pozor, nie vždy nevyhnutne musí ísť o miesto trvalého pobytu). Pokiaľ nás žiadajú o krst veriaci bývajúci mimo farnosti Ždiar, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou ku krstu).

Continue reading