Chystáte sa krstiť?

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • prijať krst môže každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený
 • o udelenie krstu môžu požiadať rodičia dieťaťa alebo samotný krstenec (ak dovŕšil 14. rok života)
 • o vyslúženie krstu sa žiada vo farnosti podľa aktuálneho bydliska, v ktorom plánujem natrvalo ostať (pozor, nie vždy nevyhnutne musí ísť o miesto trvalého pobytu). Pokiaľ nás žiadajú o krst veriaci bývajúci mimo farnosti Ždiar, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou ku krstu).

ČO JE POTREBNÉ, AK CHCETE POŽIADAŤ O VYSLÚŽENIE SVIATOSTI KRSTU?

 • navštíviť nás
 • musí existovať opodstatnená nádej, že dieťa bude nielen pokrstené, ale aj vychovávané v katolíckom náboženstve

KTO MÔŽE BYŤ KRSTNÝM RODIČOM?

 • má byť určený samotným krstencom alebo jeho rodičmi (pokiaľ je krstenec ešte dieťa) a má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu
 • katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie
 • pokiaľ žije v nejakom zväzku, musí ísť o manželstvo uzatvorené v katolíckom obrade
 • má byť praktizujúcim kresťanom
 • nemôže to byť otec alebo matka krstenca
 • kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť krstným rodičom, len svedkom krstu

Dôležitou súčasťou krstu je príprava krstenca (pokiaľ je ešte dieťaťom, tak jeho rodičov) ako aj príprava krstných rodičov.