Farský list o sviatosti zmierenia

 O sviatosti zmierenia

 Keďže v nastávajúcom týždni nás čaká vianočná sviatosť zmierenia, chcel by som dnes využiť príležitosť prihovoriť sa Vám farským listom na tému hriechu a sviatosti zmierenia.

 DVA POSTREHY NA ÚVOD

  1. Skúste si niekedy vypočuť, ako vnímajú spovede nás katolíkov neveriaci. Podľa nich je katolík človek, ktorý sa raz za čas vyspovedá a potom žije tak isto ako predtým. Podľa názoru týchto ľudí je pre mnohých kresťanov sviatosť zmierenia skôr príležitosťou ospravedlnenia vlastných hriechov, než skutočnou ľútosťou a túžbou po náprave. Nie je na tom niečo pravdy?
  2. Po niekoľkých rokoch prišla na spoveď jedna osoba. Hneď na úvod mi bolo povedané, že “nemá žiadne hriechy“. Keď som povedal, že nie je možné udeliť rozhrešenie bez toho, aby človek vyznal nejaký hriech, počul som tú istú odpoveď: „Nemám hriechy“. Nie je to príbeh aj o nás? Za hriech by sme najradšej považovali už iba ak vraždu (aj to nie každú) a cítime sa byť takmer bez hriechu. Ale roky sa nerozprávame so susedom (na vine je vždy samozrejme “tá druhá strana“), krádeže z práce považujeme za normálne (“veď sa z toho vyspovedám“), vynechanie nedeľnej omše berieme bez výčitiek (veď nie sme fanatici)…Skúsme sa spolu zamyslieť, čo je hriech a čím by mala byť sviatosť zmierenia.

 Definícia hriechu
Všetci poznáme definíciu hriechu: hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho či cirkevného zákona. Keby sme hriech chápali len v duchu tejto (zaiste správnej) definície, mohlo by sa stať, že upadneme do nesprávneho chápania hriechu. Prečo?
Doslovné chápanie tejto definície vedie k dojmu, že hriech je hriechom len preto, že je porušením nejakého príkazu. To by znamenalo, že hriech by neexistoval, keby nebolo Božieho zákona. To je však omyl. Hriech existoval aj predtým, než Izrael prijal Desatoro za napísaný Boží zákon. A taktiež napríklad krádež pociťujú ako zlo aj tí, ktorí neveria v existenciu Boha, aj ľudia, ktorí nikdy o Bohu nepočuli. V ľudskom konaní teda existujú skutky, ktoré sú samy o sebe zlé. Hriech teda nie je hriechom len preto, že je v rozpore v Božím zákonom, s Desatorom. Prečo teda?

Hriech ako odklon od poslania
Slovo, ktoré sa v Starom zákone zvyčajne používa vo význame slova “hriech“, by sme doslovne mohli preložiť “zísť z cesty alebo minúť cieľ“. Hriech je teda konaním človeka, ktorým sa odkláňa od cesty či cieľa, ktorý je jeho poslaním. Aké je však poslanie človeka?

Popretie svojho poslania vedie k úpadku
Predstavte si človeka, ktorý spácha ten najhorší zločin, napríklad pošle na smrť milióny ľudí. Povieme o ňom, že to nie je ani človek, ale zviera. On však je človekom, ale svojím konaním poprel pravdu o sebe. Konaním v rozpore s pravdou o sebe, človek popiera svoju ľudskosť, nerozvíja sa ako človek, ale ničí sám seba. Ak človek popiera pravdu, že je stvorený na Boží obraz, ide sám proti svojmu rozvíjaniu sa, šliape po svojej ľudskosti.

Prečo je hriech urážkou Boha?
Hovoríme tiež, že každý hriech je urážkou Boha. Prečo? Prečo je urážkou Boha, keď niečo ukradnem svojmu spolužiakovi? Chápeme, že krádežou som spôsobil škodu spolužiakovi, ale prečo aj Bohu? Tvrdenie, že hriech je urážkou Boha je pravdivé preto, lebo Boh, stanovil svetu poriadok. Všetkému stanovil poslanie a cieľ. Hriechom človek popiera poriadok, ktorý svetu dal Boh, preto je každý hriech aj urážkou Boha. Každý hriech sa tak stáva narúšaním a popretím poriadku, ktorý svetu určil Boh. Pápež Ján Pavol II. Napísal tieto slová: „Hriech je neposlušnosť človeka, ktorý úkonom svojej slobody neuznáva Boha za pána svojho života aspoň v tej chvíli, keď porušuje jeho zákon“.

Čím je teda hriech?

  • je vedomým a dobrovoľným porušením Božieho zákona
  • je narušením a popretím poriadku, ktorý svetu určil Boh
  • je deštrukciou môjho ja, stavom, keď popieram svoju ľudskosť a nerozvíjam sa ako človek

Hriechom nášho storočia je strata citlivosti pre hriech (Pius XII.). Všetky hriechy sú napraviteľné okrem toho, ak veríme, že sme bez hriechu.

ZÁVER
Môžeme sviatosť zmierenia vnímať, nie ako bežnú, každoročnú rutinu, ale ako skutočné zahĺbenie sa do seba a hľadanie pravdy o sebe.
Čo ma robí horším? Čím narúšam pôvodný Boží poriadok?
Sviatosť zmierenia má byť skutočným okamihom uznania, ľútosti a túžby po zmene. Vyprosujem Vám, aby sme takto spoločne slávili Narodenie nášho Vykupiteľa.

Váš duchovný otec