Info pre snúbencov

NÁUKY PRE SNÚBENCOV: snúbencov, ktorí plánujú prijať sv. manželstva v tomto roku prosím o stretnutie na náukach, ktoré budú v týchto termínoch na fare:
• piatok 23. februára o 19:00
• piatok 9. marca o 19:00

MOŽNOSŤ VÍKENDOVEJ PRÍPRAVY:
Snúbencom dávame do pozornosti aj možnosť absolvovať prípravu pred prijatím manželstva počas jedného víkendu (začiatok v piatok podvečer a koniec v nedeľu obedom). Sú to oveľa komplexnejšie stretnutia, než klasická farská príprava, okrem iného aj v tom, že ich, okrem kňaza vedú aj lektori – manželia, lekári či psychológovia. V našom okolí sa tieto víkendové stretnutia budú konať v týchto termínoch:

– 20. až 22. . apríl 2018

– 4. až 6. máj 2018

– 8. až 10. jún 2018

– 19. až 21. október 2018

všetky vo farskom centre v Novom Smokovci.

Vzhľadom k tomu, že na tieto kurzy snúbenci finančne prispievajú (ale v cene je komplet strava), nie je samozrejme možné, snúbencov nútiť do ich absolvovania. Bližšie info, aj formulár prihlásenia nájdete na stránke http://www.rkcpoprad.sk/snubenecke-nauky/. Veľmi túto formu odporúčam.

Ďalšie termíny a lokality tejto formy prípravy
nájdete na tomto odkaze.