Informácie pre snúbencov

Ak sa pripravujete uzatvoriť sviatostné manželstvo, tento článok je pre Vás:  

 • POKIAĽ NEPATRÍTE DO FARNOSTI ŽDIAR:
  V poslednom období zaznamenávame množstvo žiadostí o vyslúženie manželstva veriacich bývajúci mimo farnosti Ždiar.
  Prosíme, aby ste mali na pamäti nasledovné:
  1. O vyslúženie manželstva sa má žiadať vo Vašej vlastnej farnosti. Bez naozaj vážneho dôvodu, kvôli množstvu žiadostí o sobáš, nemôžeme Vašej žiadosti vyhovieť. Vážnym dôvodom naozaj nie je, že sa niekomu “páči” tunajšie prostredie.
  2. Pokiaľ pochádzate z okolia, nie je dôvod, aby ste sobášny obrad nemali vo svojej farnosti. Nie sme schopní vyhovieť takému množstvu žiadostí, akému čelíme. 
  V prípade sobáša v inej ako svojej farnosti sa snúbenci musia  preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu).
  3. Taktiež už niekoľko rokov platí, že v Kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine sobášime iba domácich z Tatranskej Javoriny. Toto pravidlo platí bez výnimky.

Základné informácie

 • Manželstvom vzniká medzi mužom a ženou celoživotné spoločenstvo, ktoré je zamerané na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí.
 • Manželstvo Kristus povýšil na sviatosť, preto každý pokrstený katolík vstupujúci do manželstva, je povinný uzatvoriť sviatostné manželstvo (teda v katolíckom obrade).
 • Ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska), ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie manželstva sa žiada v jeho farnosti.
 • POKIAĽ NEPATRÍTE DO FARNOSTI ŽDIAR:
  V poslednom období zaznamenávame množstvo žiadostí o vyslúženie manželstva veriacich bývajúci mimo farnosti Ždiar.
  Prosíme, aby ste mali na pamäti nasledovné:
  1. O vyslúženie manželstva sa má žiadať vo Vašej vlastnej farnosti. Bez naozaj vážneho dôvodu, kvôli množstvu žiadostí o sobáš, nemôžeme Vašej žiadosti vyhovieť. Vážnym dôvodom naozaj nie je, že sa niekomu “páči” tunajšie prostredie.
  Taktiež, pokiaľ pochádzate z okolia, nie je dôvod, aby ste sobášny obrad nemali vo svojej farnosti. Nie sme schopní vyhovieť takému množstvu žiadostí, akému čelíme. 
  V prípade sobáša v inej ako svojej farnosti sa snúbenci musia  preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu).
  Taktiež už niekoľko rokov platí, že v Kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine sobášime iba domácich z Tatranskej Javoriny. Toto pravidlo platí bez výnimky. 
 • Mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade); chceme im podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte nás kontaktovať.

Čo je potrebné, ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti manželstva?

 • Navštíviť nás šesť mesiacov pred plánovaným uzatvorením manželstva (kratšie len z oprávnených dôvodov).
 • Predložiť: krstné listy snúbencov (nie staršie ako tri mesiace), potvrdenú zápisnicu z matriky Obecného úradu (doklady je možné predložiť aj neskôr).
 • Pri prvom stretnutí sa spisuje zápisnica a dohoduje sa priebeh predmanželskej prípravy.

Niektoré dôležité poznámky

 • Cirkevné právo uvádza, že katolícki snúbenci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred prijatím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (z toho vyplýva, že katolík žiadajúci o sobáš by mal mať birmovku).
 • Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená, platné uzatvorenie manželstva je podmienené dišpenzom diecézneho biskupa.
 • Pokiaľ je jedna stránka platne pokrstená, ale nie v katolíckej cirkvi (napr. v pravoslávnej cirkvi), dovolené uzatvorenie manželstva je podmienené dovolením (licenciou) diecézneho biskupa.

V obidvoch vyššie spomenutých prípadoch musia snúbenci podpísať vyhlásenie, v ktorom:

 • Katolícka stránka sľubuje, že urobí všetko čo bude môcť, aby deti pochádzajúce z tohto manželstva boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere.
 • Nekatolícka stránka svojím podpisom len potvrdzuje, že je oboznámená so záväzkom katolíckej stránky.

Príprava na manželstvo

Pri prvom stretnutí si so snúbencami dohodneme priebeh bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti manželstva, ktorú predpisuje cirkevné právo.

Príprava sa skladá z niekoľkých stretnutí so snúbencami, ktorých obsahom sú základné pravdy viery, práva i povinnosti veriaceho kresťana, sviatostná i liturgická príprava na slávenie manželstva.