Klub Dominika Savia

Miništranti ždiarskej farnosti sú združení v Klube Dominika Savia. Chceme sa zdokonaľovať v liturgickej službe, rásť vo viere a dozrievať ako kresťania.

FARSKÝ KOSTOL NÁVŠTEVY PANNY MÁRIE V ŽDIARI:
Hlavným miništrantom
vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Ždiari je Michal DZILSKÝ.
Miništranti vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari sú rozdelení do piatich skupín.

Prvá skupina má službu v pondelok.
Vedúcim prvej skupiny je Lukáš KUCHTA.

Druhá skupina má službu v utorok.
Vedúcim prvej skupiny je Michal REPETNÝ.

Tretia skupina má službu v stredu.
Vedúcim prvej skupiny je Miroslav MAČÁK.

Štvrtá skupina má službu vo štvrtok.
Vedúcim prvej skupiny je Jozef ZORIČÁK.

Piata skupina má službu v piatok.
Vedúcim skupiny Filip BEKEŠ.

FILIÁLNY KOSTOL SV. ANNY V TATRANSKEJ JAVORINE:
Miništranti vo filiálnom kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine tvoria jednu skupinu, ktorej patrónom je sv. Tarzícius.
Hlavným miništrantom
vo filiálnom kostole sv. Anny v Tatranskej JAVORINE je Matúš PITOŇÁK.
Ostatní členovia skupiny sú: Patrik VOJTAŠŠÁK, Peter PRICHOCKÝ a Peter GNEBUS.

Záujemcov o miništrantskú službu pozývame medzi nás.