Kvízová otázka pre deti

Úloha na tento týždeň:

Nakresli situáciu, v ktorej môžeš aj Ty potvrdiť svoju vernosť viere. 

Lístky s odpoveďou čakám v piatok pri sv. omši.

Teším sa na Vaše odpovede 😉