Kvízová otázka pre deti

Úloha na tento týždeň:

Napíš, v ktorom roku sa sv. Margite Márii Alacoque zjavil Pán Ježiš? 

Teším sa na Vaše odpovede 😉