Zmena času sv. omší v nedeľu 27.8.:

Zmena času sv. omší v nedeľu 27.8. 2017:
Nakoľko nás členovia poľovníckeho združenia Ždiarska Vidla pozývajú na tradičný guláš, druhá sv. omša nebude o 9:30 vo farskom kostole, ale o 12:00 na Žlebine.
Prvá sv. omša bude v riadnom čase, teda o 7:45 vo farskom kostole.
Sv. omša v Tatranskej Javorine bude o 9:15.

Sv. omše v nedeľu 27.8. teda budú takto:
Ždiar: farský kostol o 7:45
sv. omša na Žlebine o 12:00
Tatranská Javorina o 9:15.
Ďakujem pekne za zdieľanie.


Rozpis stráženia Božieho hrobu

PIATOK:
17:00 – 18:00 Adrián Zoričák, Matúš Ciriak
18:00 – 19:00 Adam Bachleda, Tibor Bachleda
19:00 – 20:00 Štefan Kotarba, Jozef Monka
20:00 – 21:00 Peter Novák st., Peter Novák ml.
21:00 – 22:00 Ľubomír Kocvár ml., Pavol Kocvár
22:00 – 23:00 Róbert Burger, Samuel Burger
23:00 – 24:00 Jozef Budzák st., Jozef Budzák ml.

SOBOTA
00:00 – 01:00 Ľuboš Nemešany, Martin Nemešany
01:00 – 02:00 Martin Mačák, Daniel Tropp
02:00 – 03:00 Stanislav Sleboda, Samuel Sleboda
03:00 – 04:00 Michal Repetný, Patrik Svocák
04:00 – 05:00 Juraj Spirčák st., Jakub Spirčák
05:00 – 06:00 Vladimír Mačák, Matej a Jakub Mačák
06:00 – 07:00 Milan Vojtaššák, Marek Vojtaššák
07:00 – 08:00 Jozef Zoričák, Peťko Michalák
08:00 – 09:00 Michal Dzilský, Andrej Dzilský
09:00 – 10:00 Ľubomír Kriššák, Martin Kriššák
10:00 – 11:00 Eduard Spirčák, Erik Spirčák
11:00 – 12:00 Cyprián Gura st., Cyprián Gura ml.
12:00 – 13:00 Miroslav Mačák st., Miroslav Mačák ml.
13:00 – 14:00 Stanislav Pitoňák, František Štupák
14:00 – 15:00 Miroslav Pitoňák, Jozef Pitoňák
15:00 – 16:00 Filip Bekeš, Patrik Miškovič
16:00 – 17:00 Jaroslav Zoričák st., Jaroslav a Adam Zoričák ml.
17:00 – 18:00 Dávid Rusnák, Andrej Rusnák
18:00 – 19:00 Tomáš Pitoňák


webové stránky farnosti