Program vizitácie farnosti

Program vizitácie je nasledovný:

 • 13:15 – 13:45 stretnutie so žiakmi a učiteľmi Základnej školy
 • 13:45 – 14:00 návšteva jedného chorého
 • 14:00 – 14:45 stretnutie so zástupcami miestnej samosprávy na Obecnom úrade
 • 15:00 – 15:45 stretnutie s s členmi náboženských združení vo farnosti (ružencové spoločenstvo, spevokol mladých, lektori, spoločenstvo matiek)
 • 16:00 – 16:45 stretnutie s veriacimi filiálky v Tatranskej Javorine
 • 16:50 – 17:20 stretnutie s členmi hospodárskej rady farnosti
 • 17:20 – 17:50 stretnutie s členmi pastoračnej rady farnosti
 • 17:50 – 18:20 stretnutie s miništrantami
 • 18:30 – 19:15 sv. omša vo farskom kostole
 • 19:30 – 20:00 stretnutie s veriacimi vo farskom kostole (diskusia, možnosť otázok a pripomienok bez prítomnosti kňaza)

  Srdečne Vás pozývam.


webové stránky farnosti