O sviatosti kresťanskej dospelosti

Základné informácie

  • sviatosť birmovania môže prijať každý pokrstený človek, ktorý ešte nie je birmovaný
  • je potrebné, aby sviatosť birmovania prijímali veriaci po náležitej príprave
  • sviatosťou birmovania sa veriaci, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k cirkvi, aby boli slovom i skutkom svedkami Krista, šírili a obhajovali vieru
  • v našej farnosti plánujeme udeľovať sviatosť birmovania každé tri roky Continue reading

webové stránky farnosti