Pastoračná rada farnosti

Pastoračná rada farnosti je poradným zborom veriacich, ktorého úlohou je  pomoc pri pastoračnej práci farnosti. Voľby do Pastoračnej rady sa konali 6. októbra 2013.

Stanovy Pastoračnej rady farnosti si môžete pozrieť v tomto odkaze.

Členovia Pastoračnej rady farnosti Ždiar:

1. Agnesa VOJTAŠŠÁKOVÁ (volený člen)
2. Róbert BURGER (volený člen)
3. Silvia PITOŇÁKOVÁ (volený člen)
4. Milan VOJTAŠŠÁK (volený člen)
5. Stanislava MICHAĽÁKOVÁ (volený člen)
6. Ľubomír KOCVÁR ml. (menovaný člen)
7. Barbora MICHALÁKOVÁ (menovaný člen)
8. (menovaný člen)
9. (menovaný člen)