Posila v chorobe…

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

  • pomazanie chorých je sviatosť, ktorou cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a spasil ich
  • je prosbou o uzdravenie telesné i duševné (teda jej účinkom je aj odpustenie všetkých hriechov)
  • pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve
  • prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším

STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH V NAŠEJ FARNOSTI

  • pravidelne vždy v prvý piatok v mesiaci navštevujem chorých, s vyslúžením sviatosti zmierenia a prijatia Eucharistie; každý chorý veriaci môže o takúto pravidelnú návštevu požiadať
  • vždy pred Vianocami a Veľkou nocou je taktiež možnosť návštevy chorých
  • spravidla raz za rok je možné spoločné vyslúženie pomazania chorých, ktoré sa koná vo farskom kostole pri svätej omši

SÚRNE VYSLÚŽENIE POMAZANIA CHORÝCH

  • kedykoľvek je to potrebné môžete požiadať o udelenie pomazania chorých
  • v takomto prípade ma kontaktujte na telefónnom čísle (052) 449 81 36