Príprava na 1.sv. prijímanie

V školskom roku 2017/2018 sa v našej farnosti na prvé prijatie Eucharistie pripravuje 10 tretiakov.

Slávnosť Prvého svätého prijímanie bude v našej farnosti v tomto roku:

20. mája 2017 o 11:00 v Ždiari.