Príprava na 1.sv. prijímanie

V školskom roku 2016/2017 sa v našej farnosti na prvé prijatie Eucharistie pripravuje 15 tretiakov.

Slávnosť Prvého svätého prijímanie bude v našej farnosti v tomto roku:

21. mája 2017 o 11:00 v Ždiari
a 28. mája 2017 o 11:00 v  Tatranskej Javorine.