Slávnosť Prvého svätého prijímania

2016

1SP 2016

V nedeľu 15. mája 2016

vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari,
prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistii tieto deti:

Horný rad zľava: Andreas Kriššák, Daniel Vida, Andrej Rusnák, Miroslav Ciriak, Pavol Kocvár a Marek Jakubčo.

Dolný rad zľava: Peter Štec, Alexandra Čermáková, Katarína Andrášová, Tímea Slodičáková, Dorota Pitoňáková, Lea Kriššáková, Nina Olekšáková, Elena Burgerová a Bianka Bekešová.

Milé deti, srdečne Vám gratulujeme a tešíme sa z Vás!

2015
1SP2015

V nedeľu 17. mája 2015

vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari,
prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistii tieto deti:

Horný rad zľava: Natália Raková, Matteo Sleboda, Vladimír Pavlák, Lukáš Paciga, Peter Zimmermann, Matej Gallik, Ľubomír Bekeš, Jakub Mačák a Peter Novák.

Dolný rad zľava: Lenka Bretzová, Žaneta Vaverčáková, Kristína Bekešová, Zuzana Strachanová, Rebecca Jurčová, Gabriela Olekšáková, Simona Bekešová, Peter Michalák, Šimon Kotarba a Jaroslav Zoričák.

Týždeň predtým, 10. mája 2015 prijali Sviatosť oltárnu prvýkrát aj deti v Tatranskej Javorine: Barbora Michaľáková, Michal Gnebus a Melánia Prašková.

Milé deti, srdečne Vám gratulujeme a tešíme sa z Vás!

2014

upravena1

V nedeľu 4. mája 2014
vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari,
prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistii tieto deti:

Stredný rad zľava: Dávid Rusnák, Ladislav Richter, Patrik Miškovič, Oliver Spirčák, Lukáš Fano, Sára Pitoňáková, Boris Pitoňák,
Matúš Bachleda a Dalibor Kriššák.

Dolný rad zľava: Mikuláš Paciga, Kristián Michalák, Adam Gallik, Katarína Strachanová, Tereza Kriššáková, Laura Zoričáková, Simona Bekešová, Natália Valigová, Ján Mačák, Matej Mačák a Adrián Andráš.

Milé deti, srdečne Vám gratulujeme a tešíme sa z Vás!

2013

V nedeľu 26. mája 2013, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari,
prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistii tieto deti:

Horný rad zľava: Alex Olekšák, Juraj Spirčák, Vladimíra Bekešová, Barbora Andrášová, Katarína Pitoňáková, Karolína Kotarbová a Samuel Burger.

Dolný rad zľava: Peter Bachleda, Gabriela Špaková, Barbara Zimmermannová, Viktória Bekešová a Adrián Ivančák.

V nedeľu 19. mája 2013, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, vo filiálnom kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine,
prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistii tieto deti: Peter Gnebus.

Milé deti, srdečne Vám gratulujeme a tešíme sa z Vás!

2012

V nedeľu 3. júna 2012, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Ždiari,
prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistii tieto deti:

Horný rad zľava: Pavol Pitoňák, Eva Slodičáková, Štefan Miškovič, Terézia Bachledová, Daniel Paciga, Júlia Bachledová, Šimon Slodičák a Mária Olekšáková.

Dolný rad zľava: Dávid Budzák, Simona Mačáková, Štefan Andráš, Viktória Galliková, Samuel Gallik, Denisa Horníková, Emil Pavlikovský a Jozef Budzák.

V nedeľu 27. mája 2012, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, vo filiálnom kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine,
prvýkrát prijali Pána Ježiša v Eucharistii tieto deti: Diana Budzáková a Kristián Novotný

Milé deti, srdečne Vám gratulujeme a tešíme sa z Vás!