Sviatosť pokánia

KEDY JE MOŽNÉ V NAŠEJ FARNOSTI PRIJAŤ SVIATOSŤ ZMIERENIA?

  • mimo prvopiatkového týždňa: vždy pol hodinu pred večernou svätou omšou (pondelok až sobota)
  • v prvopiatkový týždeň: pondelok a utorok hodinu pred sv. omšou, v stredu a štvrtok dve hodiny pred sv. omšou. V Tatranskej Javorine vždy v prvý piatok v mesiaci hodinu a pol pred sv. omšou.