Images

Sv. omša na Žlebine

Aj tento rok naši poľovníci pozývajú na stretnutie na Žlebine, ktoré sa uskutoční v nedeľu 30. augusta 2015.
Sv. omša je plánovaná o 12:00.

Ostatné sv. omše v tento deň budú vo farnosti takto:
Ždiar: 7:45 vo farskom kostole
Tatranská Javorina: 9:15