V službe oltára

  • je sviatosťou, ktorou človek získava účasť na Kristovom služobnom kňazstve
  • má tri stupne: diakonát (diakon),  presbyterát (kňaz) a episkopát (biskup)
  • z našej farnosti pochádza kňaz Spoločnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) Ján Zoričák,  ktorý v súčasnosti pôsobí vo farnosti Gaboltov v košickej arcidiecéze.