Výsledky volieb do Hospodárskej rady farnosti

Voľby do hospodárskej rady sa uskutočnili 16. a 17. apríla 2016.

volby HRF

Zvoleným členom gratulujeme, farníkom, ktorí sa zúčastnili volieb, ďakujeme.