Z histórie farnosti

PRVÁ KAPLNKA V ŽDIARI

V roku 1693 na rozkaz pána Samuela Lušenského si obyvatelia Ždiaru postavili na nižnom konci obce kaplnku. V roku 1712 mal kostol 1 oltár a 1 malý zvon. Bohoslužby sa vykonávali jedenkrát mesačne a mal patrocínium Navštevy Panny Márie, ktorej obraz sa nachádzal na hlavnom tehlovom oltári. Druhý kostol bol postavený na tom istom mieste v roku 1768 tiež z dreva a slúžil až do roku 1831.

VZNIK FARNOSTI
Pôvodný kostol na nižnom konci sa v roku 1739 sa stal samostatným farským kostolom.

SÚČASNÝ KOSTOL NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE,
ktorý bol už v poradí tretím kostolom v Ždiari – prvé dva stáli na nižnom konci, kde ešte v roku 1922 bol cintorín – bol sprístupnený v roku 1831.

INTERIÉR FARSKÉHO KOSTOLA
Z pôvodného dreveného kostola sa zachoval bývalý hlavný oltár sv. Anny z polovice 17. storočia, v súčasnosti je zavesený na severnej strane lode. Na bočnej stene svätyne sa nachádza obraz sv. Trojice od Viliama Linharta z roku 1897. Na hlavnom oltári je obraz znázorňujúci stretnutie Panny Márie u svojej príbuznej Alžbety.

FILIÁLNY KOSTOL V TATRANSKEJ JAVORINE
Od 13. 7. 1921 patrí Tatranská Javorina do farnosti Ždiar Predtým patrila do farnosti Jurgov (dnes Jurgow v Poľsku). Je známa krásnym dreveným kostolíkom z konca 19. storočia, ktorý je zasvätený svätej Anne.

DÔLEŽITÉ ROKY A VÝROČIA

 • 1693 postavený prvý kostol v Ždiari
  (v roku 2011 je tomu 318 rokov),

  320r. v 2013 a 325r. v 2018
 • 1739   zriadená samostatná farnosť
  (v r. 2011 je tomu 272 rokov),

  275 rokov v roku 2014

 • 1831   postavený súčasný kostol
  (v r. 2011 je tomu 180 rokov)

 • 13. 7. 1921 Tatranská Javorina filiálkou Ždiaru
  (v r. 2011 je tomu 90 rokov),

  100 rokov v roku 2021