Zmena času sv. omší v nedeľu 27.8.:

Zmena času sv. omší v nedeľu 27.8. 2017:
Nakoľko nás členovia poľovníckeho združenia Ždiarska Vidla pozývajú na tradičný guláš, druhá sv. omša nebude o 9:30 vo farskom kostole, ale o 12:00 na Žlebine.
Prvá sv. omša bude v riadnom čase, teda o 7:45 vo farskom kostole.
Sv. omša v Tatranskej Javorine bude o 9:15.

Sv. omše v nedeľu 27.8. teda budú takto:
Ždiar: farský kostol o 7:45
sv. omša na Žlebine o 12:00
Tatranská Javorina o 9:15.
Ďakujem pekne za zdieľanie.